PRE PACK-BEHEERPROCES

Prepack-administratie is een insolventieprocedure waarbij een bedrijf een deal sluit om zijn activa aan een koper te verkopen voordat beheerders worden aangesteld om de verkoop te vergemakkelijken. Het is een krachtige, legale manier om het bedrijf door te verkopen aan een handelskoper of een derde partij.

Als alternatief kan het bedrijf worden verkocht aan de bestaande bestuurders die opereren onder een nieuw bedrijf (‘newco’). Dit wordt meestal gedaan als het bedrijf wordt geconfronteerd met ernstige problemen en bedreigingen van crediteuren.

De ‘newco’ moet levensvatbaar zijn en over financiering beschikken om de activa van het oude bedrijf (‘oldco’) tegen reële waarde te kunnen kopen.

Het kan ook een oplossing zijn voor de dreiging van een liquidatieverzoek. Het toedienen van voorverpakkingen is echter niet toegestaan nadat een verzoekschrift is ingediend.

Een voorverpakkingsadministratie is het meest geschikt voor grotere bedrijven omdat het een complexe en vrij dure procedure is. Het werkt het beste wanneer er een ernstige bedreiging bestaat voor het vermogen van het bedrijf om te kunnen blijven handelen.

https://vdgboekhouding.nl/